Kvalsund Barnehage
Forsiden
Krøkebærtua
Blåbærtua
Tyttebærtua
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
112966 sidevisninger

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Forutfestival
( 954 KB )

Bjørnis besøker barnehagen
( 5 MB )

Seksuell lek og foreldresamarbeid
( 220 KB )

Tilvenning
( 185 KB )

Overgang barnehage-skole
( 496 KB )

Ressurshefte hjem-barnehage
( 3 MB )

Å være foreldre i barnehagen
( 154 KB )

Søke plass i barnehagen
( 26 KB )

Årsplan 2013-14
( 280 KB )

Handlingsplan mot mobbing
( 40 KB )

Vedtekter for barnehagen nytt 2013
( 481 KB )

Informasjonsbrosjyre kvalsund barnehage
( 4 MB )

Skjema: erklæring om barnets helse
( 44 KB )

Skjema: samtykke ang. publisering av bilder
( 38 KB )

Skjema: opplysninger om barnet
( 46 KB )